Tyto stránky používají cookies k dosažení potřebné funkcionality. Jejich dalším používáním s tímto souhlasíte.

Zásady zpracování osobních údajů

Obchodní společnost PRIME DYNAMIC s.r.o., IČ: 061 86 211, se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277703, jako správce Vašich osobních údajů, prohlašuje, že zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů a pouze za účelem zpracování Vaší objednávky a následného plnění závazků vyplývajících z úpisu dluhopisů.

Zpracovávanými osobními údaji jsou jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště (popřípadě i kontaktní adresa), kontaktní e-mail a kontaktní telefon, případně další údaje Vámi poskytnuté. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu max. 11 let od splatnosti dluhopisů, resp. po dobu 6 měsíců v případě, kdy k úpisu dluhopisů nakonec nedojde.