Tyto stránky používají cookies k dosažení potřebné funkcionality. Jejich dalším používáním s tímto souhlasíte.

Investované projekty

PrimeEye

PrimeEye je moderní aplikace, která umožní uživatelům mít přehled o stavu svých vkladů, spoření, pojištění, důchodového pojištění a dalších investičních aktiv. Tato aplikace umožní intuitivní a rychlý pohyb po všech účtech svých uživatelů a zodpoví jim všechny základní otázky, které by kladli svým finančním poradcům. PrimeEye bude dostupný na platformě chytrých telefonů, tabletů a počítačů.

V současné době je projekt ve fázi dokončení výroby Beta dat pro platformy užívající jak operační systém Android, tak IOS. Od začátku září poběží tříměsíční zkušební provoz na okruhu 5000 uživatelů tak, aby užívání mobilní aplikace bylo vyladěno před jejím finální spuštěním v roce 2020.

Ukončením testovací fáze bude celá správa mobilní aplikace předána smluvnímu partnerovi, čímž naše společnost vygeneruje okamžitý zisk, ale současně si ponechá 10% podíl na zisku plynoucího z provozu aplikace.

Dark Bullet

Prime Dynamic vlastní práva na vývoj, výrobu a exploataci počítačové hry vycházející ze scénáře stejnojmenného filmového hororu. V současné době se vývojáři a programátoři zabývají převodem děje filmu do počítačového prostředí tak, aby byl zachován princip předlohy, jejíž děj je založen na důmyslné hře, na jejímž konci ze všech aktérů příběhu může přežít pouze jeden.

Tato počítačová hra bude tvořit samostatný produkt, nicméně budoucí celosvětová distribuce uvedeného filmu bude sloužit jako promotion pro exploataci této počítačové hry.

Další projekty

Dlouhodobým cílem naší společnosti je výroba a exploatace audiovizuálních děl ve spolupráci se zavedenými americkými produkčními a distribučními společnostmi včetně globálních streamovacích služeb, kdy součástí těchto aktivit bude výroba merchandisingové podpory těchto projektů, zejména pak s ohledem na vytvoření populárních počítačových her.

Způsob investování

Soustředíme se zejména na projekty s nízkými náklady na vývoj a výrobu a s potenciálně velmi vysokou mírou návratnosti. To předpokládá zejména vklad našeho know-how, kreativního myšlení a neotřelých nápadů a originálního způsobu marketingu našich produktů.

Zároveň je naše pozornost primárně zaměřena na ty projekty, které mají návratnost vložených prostředků v horizontu maximálně 24 měsíců po zahájení jejich výroby.

Naše strategie je dále založena na pečlivém ošetření rizik spojených s realizací a exploatací konkrétních projektů. Minimalizaci rizik máme ošetřenu následujícími způsoby:

A. Investice do diversifikovaného portfolia projektů zajistí potřebné rozložení rizika.

B. Legislativní rizika máme ošetřena spoluprací s renomovanými právními kancelářemi, specializujícími se zejména na autorské a patentové právo.

C. Jistotu, že výnosy z prodeje licenčních poplatků za používání našich produktů budou inkasovány v souladu s uzavřenými smlouvami, pak garantuje spolupráce se speciální mezinárodní inkasní agenturou.

O nás

Společnost spolupracuje se špičkovými českými i zahraničními specialisty zaměřujícími se na vývoj nových mobilních aplikací, počítačových her a dalšího obsahu využitelného pro mobilní platformy, kdy souběžně spolupracuje s profesionály z oboru audiovizuální výroby a distribuce.

Firma v letošním roce investovala do dvou projektů, PrimeEye a DB, které jsou momentálně ve fázi výroby a vývoje. Současně zakoupila práva k několika audiovizuálním projektům, které budou sloužit jako předlohy pro vývoj dalších počítačových her nové generace, ale které již společnosti generují příjem ve formě licenčních poplatků z jejich distribuce, zejména na internetu a prostřednictvím VOD.

Za účelem dokončení výroby a vývoje rozpracovaných projektů Prime Dynamic nyní vydává první emisi korporátních dluhopisů tak, aby tyto projekty mohly být umístěny na trh v letech 2020-2021. Licenční poplatky, které společnost již inkasuje, budou primárně použity na výplatu průběžného výnosu z držení korporátních dluhopisů společnosti a její režijní náklady.